İSTATİSTİKLER


 
TOBB Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri
 
31/03/2009 tarihinde yapılan IV. İstatistik Konseyi'nde alınan karar gereğince, TÜİK tarafından açıklanan şirket, kooperatif ve gerçek kişilere ait işletmeler ile ilgili Kurulan/Kapanan Şirket İstatistiklerinin 5429 sayılı kanun uyarınca Resmi İstatistik kapsamında yayımlanma sorumluluğu 2010 yılı başından itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne devredilmiştir. Aşağıdaki linkten ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İndeks Veri Tabanı
 
30/03/2010 tarihinde yapılan V. İstatistik Konseyi Toplantısında alınan karar gereğince, Türkiye’de sadece sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik istatistiklerle ilgili “Sanayi Sektörü Kapasite Raporu İstatistiklerinin” Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanma sorumluluğu TOBB’a verilmiştir. 18/07/2011 tarihinde Birliğimizin talebiyle ilgili istatistik konu başlığı, istatistiklerin Sanayi Kapasite Raporlarından derlenmesi gerekçesiyle “Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri” olarak değiştirilmiştir. Aşağıdaki linkten ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
 
TOBB İstatistikleri
 
Geçiş Belgesi ve Tır Karnesi İstatistikleri, K Yetki Belgesi İstatistikleri, Fuar İstatistiklerine aşağıdaki linkten ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
 
TOBB Ekonomik Göstergeler
 
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü tarafından, Resmi İstatistik Programı, Çok Yıllı Program çerçevesinde ulusal boyutta ekonomik ve sosyal alanda verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşlar tarafından derlenen veriler esas alınarak "Ekonomik Göstergeler" hazırlanmakta ve Birliğimiz web sayfasından kullanıma sunulmaktadır. Ekonomik Göstergeler 10 tematik konu başlığı altında olmak üzere 73 adet tablo Excel dosyası olarak verilmektedir. Bu tematik konular:
 
1. Milli Gelir başlığı altında 11 adet tablo,
2. Sanayi ve şirket başlığı altında 6 adet tablo,
3. Yatırımlar başlığı altında 5 adet tablo,
4. Endeksler başlığı altında 12 adet tablo,
5. Dış ticaret başlığı altında 7 adet tablo,
6. Borçlanma başlığı altında 6 adet tablo,
7. Para, banka, finans başlığı altında 8 adet tablo,
8. Bütçe başlığı altında 3 adet tablo,
9. işgücü başlığı altında 12 adet tablo,
10. Beklentiler başlığı altında da 3 adet tablo verilmektedir.
Ekonomik Göstergeler sayfasında kullanıcı dostu ve interaktif sorgulamaya olanak verecek biçimde tasarım çalışmaları devam etmekte olup, kullanıcılarımızın hizmetine sunma yönünde gayretler devam etmektedir. Aşağıdaki linkten ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
 
TOBB Bilgi Notları
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde ulusal boyutta ekonomik ve sosyal alanda verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşlarca üretilmekte ve yayınlanmakta olan istatistikleri esas alarak “Yönetici Özetleri” ve “Bilgi Notları” hazırlayarak kullanıcılara sunmaktadır.
Birliğimiz tarafından hazırlanan “Yönetici Özetleri” ve “Bilgi Notları”nda yer alan veriler, Resmi İstatistik Programında ilgili verilerden sorumlu olan kurum/kuruluşlarca yayınlanan verilerdir. Her tablo ve grafik altında kaynak belirtilmektedir.
“Yönetici Özetleri” ve “Bilgi Notları”nda sunulan istatistik, gösterge ve yorumların kullanıcılar tarafından doğru olmayan biçimde kullanılması ve/veya bu bilgilerin kullanılmasından kaynaklanması olası zararlar konusunda Birliğimiz hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Aşağıdaki linkten ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
 
Sorularınız için iletişim adresi:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Reel Sektör, Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
Adres TOBB - Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA
Telefon 0312 218 21 90
Faks 0312 218 24 09
E-postairim@tobb.org.tr

Menü