SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ  
Adı Soyadı: Suat DEMİRBİLEK
Telefon: 0342 517 10 11 Dâhili: 141
Fax: 0342 512 10 36

• Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

• Yıllık bütçenin c bendinde yazılı belgeleri hazırlamak.

(Yıllık Bütçe talimatları c bendi 4-b,18.,23.,24., madde belgeleri hariç) (İhale Faturaları , Sağlık Faturaları , Rayiç Fiyat , Ticari ve Sınai Eşya Numunelerinin Vasıfları, Hakem, Bilirkişi , eksper Raporları, Kefaletname ve Taahhütnamelerde Yazılı İmza Sahiplerinin Odadaki Sicil Durumunu Gösteren belgeler, Ticari ve Sınai Mahiyetteki Belgeler , Ticari Kefalet Onay belgeleri, Kalite ve Yeterlilik Belgesi, Numunelerin Vasıflarının Onayı Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmza Onayı belgesi, Kayıt ve Sicil Sureti, Üye Kimlikleri, Azami Fiyat Tarife Belgesi, Ticari İtibar Şahadetnamesi Mahiyetinde Olmamak Üzere Üyelerin Gizli Olmayan Sicilleri Hakkında Yazılı sorulara Verilen Belgeler, Fiyat Tahminleri ve Yaklaşık Maliyet Belgesi, Örf, Adet ve Teamül Belgeleri, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri , ve Diğer Suretler)

• Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.

• İş Makinesi Tescil Belgesi, Kapasite Raporları, Mücbir Sebep Belgesi, Kredi Talep Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Fiili Tüketim ve Fiili Üretim Belgesi ile Ekspertiz Raporları hazırlamak ve imzalamak

• Meslek komiteleri toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalatmak, meslek komiteleri toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.

• Bilgi edinme kanunu işlemlerini yürütmek

• Tenzilatlı satışlarla ilgili işlemleri yürütmek

• Seçimlerle ilgili hususlarda yardımcı olmak

• Fire, zayiat ve randıman oranları belgelerini hazırlamak ve imzalamak

• Tüketicinin korunması çalışmalarını yürütmek

• Hakem ve bilirkişi işlemlerini yürütmek

• Aylık piyasa fiyat istatistiklerinin hazırlanması

• Müşteri talep, beklentilerini ve şikâyetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• Düzenli aralıklarla sektörel nitelikli toplantıların düzenlenmesi ve toplantılara ilgili sektörde faaliyet gösteren tüm üyelerin davet edilmesi

• Spesifik konularda oluşturulmuş çalışma, danışmanlık ve görev gruplarının, komitelerin ve diğer danışma mekanizmalarının oda üyeleri ile yaptıkları çalışmaların kayıtlarının tutulması

Sanayi Müdürlüğümüz, uzman eksperleri aracılığıyla, ilgili mevzuat, tebliğ ve yönetmelikler çerçevesinde, Nizip Ticaret Odası'na kayıtlı olup, üretim ve pazarlama alanlarında faaliyet gösteren imalatçı ve sanayici firmalarımızın, teşvik, kredi, tahsis, yatırım vb. konulardaki talepleriyle ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrükler, Belediyeler vb. kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan yapacakları müracaatlarında istenilen belge ve evrakın tanzim ve onay işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Asli görevi olan Kapasite Raporları düzenleme dışında, her türlü ekspertiz işlemleri (raporları), fiili üretim ve fiili tüketim raporları ile iş makinaları tescilleri, makina parkı onayı gibi konularda da hizmet vermektedir.

 

Birimlerimiz

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM