MUHASEBE

Adı Soyadı: Korkut KIZILIRMAK

Telefon: 0342 517 10 11 Dâhili: 117

Fax: 0342 512 10 36

E-Posta: korkutkizilirmak@nto.org.tr

 

Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

• Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.

• Muhasebe kayıtlarını düzenli olarak tutmak

• Kasa kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak

• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak.

• Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek

• Yıllık aidatın her mali yılın başında Meclis tarafından onaylanan yıllık aidat tarifesi doğrultusunda tahakkuk ettirmek

• Yıllık ve munzam aidatın tahsilâtı için gerekli tebligatları yapmak

• Aidatlarını ödemeyen üyeleri takip etmek, Oda alacağının tahsilâtın gerçekleştirilmesi konusunda alacağın miktarı ve borçlu üyeler konusunda Genel Sekreter, Genel Sekreter Vekili, Sanayi Müdürüne periyodik olarak bilgi sunmak

• Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirmek

• Munzam aidatın tahakkuku için her yıl Nisan ayı içinde Vergi Dairesi ve Muhasebeciler ile irtibat kurarak üyelerin ticari kazanç toplamı veya ticari bilânço karlarını tespit etmek   

• Oda aracının Motorlu Taşıtlar Vergisi, Trafik Sigortası ve Kasko işlemleri ile Hizmet binası sigorta poliçesinin süresini takip ederek poliçelerin zamanında yenilenmesini sağlamak

• Odanın Muhtelif (Emlak, Çevre Temizlik, Muhtasar, 2 nolu KDV vs.) vergileri, sigorta, elektrik, su ve telefon gibi giderleri takip ederek ödenmesini sağlamak

• Kırtasiye ve matbua evrak muhafazası

• İcra işlerini yürütmek

• İhtar-Ceza defterleri kayıtlarını yapmak

• Üye Aidat tahakkuk ve tahsilât işlerini Tahsildar ile birlikte yürütmek

• Her yıl Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirerek askıya alınacak üye listesini kontrol etmek ve Yönetim Kurulunca askıya alınan üyeleri bilgisayarda düzeltmek

• Muhasebe Defter tasdik işlemleri yaptırmak

• Aylık piyasa fiyat istatistiklerinin hazırlanması

• Satın Alma Prosedürüne uygun olarak piyasa araştırmasını yapmak ve en uygun teklifi veren firmadan mal veya malzemeyi almak ve servislerin talep edilen malzemelerin tedarikini yapmak^

• Müşteri talep, beklentilerini ve şikâyetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp,

Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• TOBB-Net projesi kapsamında programların güncelleştirilmesinin sağlanması

• Odada bulunan ofis demirbaşlarının periyodik bakımlarını yaptırarak kullanılabilir olmasını sağlamak, yedek malzemelerinin temin edilmesini ve düzenli çalışmalarını sağlamak, bilgisayarlarda bulunan bilgilerin muhafazasının sağlanması

• Kredi Kayıt Bürosu Temsilcisi olarak gerekli çalışmaları yürütmek

 

SATINALMA SORUMLUSU

 

• Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

• Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Vekili, Sanayi Müdürü tarafından verilecek görevleri yapmak.

• Satın Alma Prosedürüne uygun olarak piyasa araştırmasını yapmak ve en uygun teklifi veren firmadan mal veya malzemeyi almak ve servislerin talep edilen malzemelerin tedarikini yapmak

• Müşteri talep, beklentilerini ve şikâyetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

Birimlerimiz

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM