NİZİP EĞİTİM

Nizip ilçesinde merkez ve merkeze bağlı köylerde toplam 153 ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumu bulunmaktadır.

Okullarımız ile ilgili ayrıntı bilgilere http://nizip.meb.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. 

İletişim

Adres: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Nizip Hükümet Konağı Kat 4 Nizip / Gaziantep

Telefon: 0342 5173640

Nizip Eğitim Fakültesi

Fakültemiz Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Öğretim faaliyetlerini şu an itibariyle Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu’na ait bina da devam ettiren Fakültemiz, ilköğretim bölümü, orta öğretim bölümü ve yabancı diller eğitimi bölümü olarak üç bölümle öğretime devam etmektedir. İlköğretim bölümü bünyesinde ise sınıf öğretmenliği anabilim dalı 2011-2012 öğretim yılından itibaren 52 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

Fakülte, Gaziantep İli Nizip İlçesi merkezine 8 km uzaklıkta Samandöken Köyü mevkiinde Birecik Baraj gölü kenarında yer alan Gaziantep Üniversitesi Nizip Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Öğrencilerin barınma gereksinimlerini karşılamak amacıyla Nizip Yerleşkesi içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek yurtları inşaatları devam etmektedir. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerine yönelik faaliyetler yapılmaktadır.

Nizip Eğitim Fakültesi, araştırma, eğitim-öğretim, ulusal ve uluslar arası çalışmalar bakımından ülkemizdeki eğitim fakülteleri arasında haklı yerini alabilmek çabasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Fakültede görev yapan öğretim elemanları, bulundukları bölgenin çeşitli kurum ve kuruluşların eğitim-öğretime yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile büyük bir özveri göstermektedirler. Fakülte, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, Nizip Kaymakamlığı, Nizip Belediyesi ve diğer resmi ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yöre halkının da maddi manevi desteklerini almaktadır.

Nizip Eğitim Fakültesinin temel hedefi, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkan, Başöğretmen Atatürk’ün işaret ettiği yolda ilerleyen, kendini yenileyebilen, günün koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilen, ulusal ve uluslararası alanda bilgi birikimine sahip olan, ülkemiz eğitim sorunlarına bilimsel yönden yaklaşarak çözüm üretebilen öğretmen adayları yetiştirmektir.

 

İletişim

Adres: Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi Samandöken Köyü 27700

Nizip/Gaziantep

Telefon: 0342 523 10 23

Formasyon ve Öğrenci İşleri Dahili Numaralar : 109-112 (Dahili)

Faks: 0342 523 10 02

Web: http://egitimfakultesi.nizipkampusu.com

E-Posta: nizipegitim@gantep.edu.tr

 

Nizip Meslek Yüksekokulu

Nizip Meslek Yüksekokulu (NMYO) 1997 yılında kuruldu. Özellikle bölgenin ihtiyaç ve talebine göre belirlenen (9) ayrı programda eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

Nizip Meslek Yüksekokulu bölge ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan kalifiye ara elemanları yetiştirmektedir. Bölgenin gıda, yağ, organik tarıma yöneliş ve işletme potansiyeli göz önüne alınarak belirlenen bu programlardan mezun olan öğrenciler, teknik-idari eleman olarak iş bulabilmektelerdir.

Nizip yerleşkesine bağlı Samandöken Köyü civarında bulunan Meslek Yüksekokulu Kampüs Alanında öğretim, uygulama ağırlıklı olarak 45 ve/veya 70 kişilik derslik ve laboratuarlarda gerçekleştirilmektedir. Yüksekokulumuzda bulunan bilgisayar, kimya, mikrobiyoloji laboratuarlarında öğrencilerin alanlarına yönelik daha iyi bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla uygulamalar yaptırılmaktadır. Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrenciler öğretimnleri kapsamında birinci ve ikinci sınıf sonundaki yaz dönemlerinde zorunlu olarak 20'şer iş günü olmak üzere Endüstriye Dayalı Öğretim kapsamında staj yapmak la yükümlülerdir.

Nizip Meslek Yüksekokulu'nda bulunan bölüm ve programlar aşağıda belirtildiği gibidir:

Yönetim ve Organizasyon Bölümü (*)

Muhasebe ve Vergi Bölümü(*)

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik (*)

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü (*)

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Gıda İşleme Bölümü (*)

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü (*)

(*) İkinci öğretim programları da mevcuttur.

İletişim

E-posta: nizipmyo@gantep.edu.tr

Web: http://nizipmyo.gantep.edu.tr/

Telefon: 0342 523 1018

Faks: 03425231022

Adres: Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu Samandöken Köyü Nizip/Gaziantep                              

Nizip

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM