İkinci El MKT Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Bildirim Yükümlülüğü

 17.02.2021 13:40:00  85

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazetede, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in, "İşletmelerin yükümlülükleri" başlıklı 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T,C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerini, bu kişilerin işe başladığı; işi bırakma bilgisini ise bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olduğu, geçici 1 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında; 1.1.2021 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeler, motorlu kara taşıtı aIım-satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ve iletişim bilgilerini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildireceği hüküm altına alınmıştır.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in, "Bilgi sistemi, bildirim yükümlülüğü ve ilan" başlıklı 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, işletmelerin;

a) Sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri, 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapıldığı,

b) Sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini bu durumların gerçekleştiği,

c) Sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmelerine ilişkin bil9ileri bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlü olduğu, Geçici 1 inci maddenin B inci fıkrasınd a ise 1/1/2021 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler, sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin 'ilgileri 28/02/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktaracağı hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu bildirimlerin Bilgi Sistemleri üzerinden yapılmasına imkan sağlayan ikinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) "Alım Satım Sorumlusu/Danışman Bildirimleri" modülü ile Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) "Sözleşmeli işletme/Danışman Bildirim" modülünün Bakanlığın web sayfasında (e-işlemler) devreye alındığı ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin alım satım sorumluları ile danışmanlarına ilişkin bilgileri İETTS'ye; taşınmaz ticareti ile iştigal eden işletmelerin ise sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 28/02/2021 tarihine kadar TTBS'ye aktarmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, mezkur Yönetmelik hükümleriyle işletmelere getirilen ve yukarıda ayrıntılı olarak yer verilen bildirim yükümlülüklerinin idari yaptırıma maruz kalınmaması için eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

16.04.2021 15:41:00  54
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi Yıllık İşletme Cetveli

16.04.2021 15:19:00  59
Pandemi Döneminde Türk-Alman Ekonomik İlişkileri Webinarı

16.04.2021 13:47:00  87
Sokağa Çıkma Yasağı Muafiyeti ve Firmalarca Personellere İzin Belgesi Düzenlenmesi

14.04.2021 11:24:00  84
E-Ticaret Eğitim Modülü Webinar - انت مدعو للمشاركة!

13.04.2021 16:35:00  61
2020 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması

13.04.2021 16:13:00  61
Çevre İzni

13.04.2021 15:36:00  60
COSME Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Bilgi Notu

13.04.2021 14:10:00  52
Almanya'da Yatırım Olanakları ve Yatırım Süreçleri Web Semineri

8.04.2021 16:18:00  65
İhale Duyurusu

8.04.2021 16:09:00  59
2021-01 Proje Teklif Çağrısı

8.04.2021 15:46:00  75
BIGG GARAJ 2020/2 Tanıtım Duyurusu

2.04.2021 16:04:00  89
Brezilya Sağlık Bakanlığının Tıbbi Malzeme İhtiyacı

2.04.2021 15:37:00  90
Akkuyu Nükleer Santral Projesinin Kablo Temini

2.04.2021 15:23:00  77
Ağlara Üyelik Desteği

2.04.2021 14:16:00  83
FENOFEM - Sanal Fuar

2.04.2021 13:56:00  76
Türkmenistan Petrol Yatırım Forumu

2.04.2021 13:47:00  38
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEKG)

2.04.2021 13:32:00  73
Sayısal Takograf Yeni Uygulama Yazılımına Geçiş Çalışmaları

2.04.2021 13:22:00  45
Vergilendirme ve Muhasebe Eğitim Modülü---- نموذج تدريب الضرائب والمحاسبة

2.04.2021 12:07:00  59
Halal Expo Nijerya 2021 Adlı Etkinlik

1.04.2021 15:23:00  57
Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi III. Toplantısı Görüş Talebi

1.04.2021 14:47:00  57
D-8 İş Forumu 5 Nisan 2021

1.04.2021 14:29:00  411
Fransa’ya İhracat Yapacak Firmalarımıza Uyarı

1.04.2021 14:17:00  61
Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanan Sorunlar

1.04.2021 14:14:00  68
24. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu

1.04.2021 14:07:00  71
Libya Kesin Hesap Bildirimleri

1.04.2021 13:55:00  59
Gürcistan Seracılık Projesi

2.04.2021 10:46:00  84
NTO Proje Yönetimi ve Çevik Dönüşüm Semineri Düzenleyecek

26.03.2021 15:11:00  85
GAİB Nisan 2021 Online Eğitimleri

26.03.2021 11:27:00  72
TOBB ve VisaKüçük İşletmeleri Desteklemek Üzere  “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” Kampanyasını Başlattı